druk folderow reklamowych druki warszawa

Kategorie główne: 

Pełna oferta usług drukarskich - TAK
Wydruk materiałów informacyjnych – TAK
Wydruki materiałów reklamowych - TAK
Drukowanie artykułów promocyjnych – TAK
Projekt graficzny wraz z wydrukiem i dostawą do klienta - TAK
Drukarnia wykonuje druki nietypowe - TAK
Drukarnia wykonuje druki reklamowe z konfekcjonowaniem - TAK
Druki firmowe - TAK
Druki korporacyjne - TAK
Druki zapachowe - TAK
Drukarnia wykonuje druki wielkoformatowe - TAK
Wydruki wysokonakładowe - TAK
Druki niskonakładowe - TAK
Drukowanie ekspresowe - TAK
Druki z dostawą do klienta - TAK
Druki z opracowaniem projektu graficznego - TAK 
Druk z przygotowalnią - TAK
Druk z opracowaniem językowym - TAK
Druk ze składem graficznym - TAK
Kompleksowa obsługa poligraficzna firm - TAK
Drukarnie z działem graficzno-projektowym - TAK
Drukarnie ze składem komputerowym - TAK
Drukarnia świadczy usługi obróbki graficznej przez zespół grafików na miejscu - TAK
Drukarnia posiada własną introligatornię - TAK

 

Zakresy zadaniowe: 

Wykonujemy wszelkie usługi poligraficzne wraz z projektem i dostawą do klienta, w tym min. wydruk ulotek reklamowych, ulotek informacyjnych, ulotek opisowych, kalendarzy, wydruk folderów, druki bloczków, druk poligraficzny czarno biały, kolorowy, drukowanie wizytówek, wydruki poligraficzne papierów firmowych. Usługi poligrafioczne z konfekcjonowaniem; nadruki na etykietach, drukowanie plakatów, druk katalogów, druk książek, druk poligraficzny etykiet samoprzylepnych, wydruki naklejek, druk kartek świątecznych, dukowanie kartek okolicznościowych, druk poligraficzny bloków notatnikowych, druk segregatorów, druk ofertówek, druk reklamowy teczek ofertowych, druk kopert korporacyjnych i innych, produkcja druków samokopiujących, zadruk clipboardów, duk podkładek, nadruki na podkładkach, nadruki na teczkach promocyjnych, gadżetach firmowych, artykułach reklamowych, produktach korporacyjnych, notatnikach służbowych, teczkach biznesowych, kartkach okolicznościowych, nadruk na płytach CD, wydruk teczek konferencyjnych, drukowanie teczek managera z logotypem, druk logo na teczkach ofertowych, wydruk teczek z rączką z oznaczeniem firmowym, drukowanie podkładów na biurko pełnokolorowe, druk notesów firmowych, druk kolorowy identyfikatorów, druk poligraficzny kart menu, druk offsetowy ulotek, druk slowentowy, druk offsetowy kalendarzy, drukowanie offsetowe folderów, druki offsetowe bloczków, druk offsetowy czarno biały, druk poligraficzny pudełek, druki offsetowe kolorowe, wydruk offsetowy wizytówek, wydruki offsetowe papieru firmowego, druk offsetowy etykiet, wydrukowanie plakatów, wydruki offsetowe katalogów, druk książek, dukowani podręczników, wydrukowanie przewodników, drukowanie poradników, drukowanie instrukcji obsługi, prezentacji, materiałów szkoleniowych, materiałów informacyjnych, druk opisów leków, druk materiałów pokazowych, drukowanie prezentacji graficznej na targi, szkolenia, posiedzenia konferencyjne, przetargi, druk materiałów na spotkania firmowe, drukowanie broszur informacyjnych, druki raportów okresowych, zestawień rocznych, finansowych, druk raportu finansowego, drukowanie raportów z audytu druk offsetowy etykiet samoprzylepnych, druk offsetowy naklejek, druk offsetowy kartek świątecznych, drukowanie sprawozdań branżowych, drukowanie katalogów motoryzacyjnych, odzieżowych, spożywczych, technicznych, marketingowych, reklamowych, promocyjnych, druk offsetowy kartek okolicznościowych, druk offsetowy bloków notatnikowych, przedruk bloczków notatnikowych, druki segregatorów, druk offsetowy ofertówek, drukowanie offsetowe teczek, druki offsetowe kopert, produkcja offsetowa druków samokopiujących, wykonywanie offsetowe clipboardów, dostawa druków offsetowych podkładek. Drukarnie wykonuje zadruki offsetowe teczek managera, drukarskie poprawianie teczek ofertowych, raportów, lakierowanie druków teczek konferencyjnych, druk offsetowy teczek z rączką, drukowanie podkładów na biurko, drukowanie podstawek, drukowanie podkladek biurkowych, biuwarów, druk laminowany, drukowanie z laminowaniem notesów firmowych, druk identyfikatorów firmowych, służbowych, personalnych, pracowniczych, druk kart menu, wykonywanie wykrojników i zadruk pudełek, druki niestandardowe, drukowanie z projektem indywidualnym, nadruki na puszkach, nadruk na parasolach, nadruk na smyczach, nadruk na ołówkach, nadruki na długopisach, nadruki na artykułach reklamowych, promocyjnych, okolicznościowych, nadruk na samochodach, nadruki na autobusach, nadruki na tramwajach, nadruki w metrze, drukowanie tabliczek reklamowych, tablic z adresem, szyldów promocyjnych, szyldów wejściowych, banerów i innych druków wielkoformatowych, druki reklamowe na przystankach autobusowych, materiały drukowane w wiatach, stoiskach targowych, standach reklamowych, pułkach sklepowych, do prezentacji sklepowej POP i POS, handlowej, konferencyjnej, promocyjnej, wydruki dla celów promocji, druki do akcji marketingowych, promocyjnych, handlowych, drukowanie bilbordów, tablic reklamowych, usługi poligraficzne wielkoformatowe, mała poligrafia, usługi drukarskie ekspresowo i z dostawą do klienta, dowóz materiałów poligraficznych w cenie usługi, przedruki, materiały drukowane na tekturze, metalu, tekstyliach, nadruki na koszulkach reklamowych, czapeczkach, ubiorach sportowych, ubraniach firmowych, czapkach reklamowych, daszkach promocyjnych, usługi drukarskie reklamowe, drukowanie materiał promocyjnych, wykonywanie wydruków, nadruków, naklejek, poligrafii, zadrukowywanie pełno kolorowe, print, full print, druk offsetowy w dużym i małym nakładzie, cyfrowy, druk solwentowy, flexograficzny, laserowy, sitodruk, tampodruk jednokolorowy i wielokolorowy, druk zapachowy, farby zapachowe, postity, druki zmiennooptyczne, drukowanie termochromowe, fotochromowe, luminescencyjne, magnetyczne, zabezpieczające przed kserowaniem i kopiowaniem, do zdrapek, wypukłodrukowe, płaskodrukowe, wklęsłodrukowe, solwent, ploter, offset, introligatornia, skład komputerowy, projekty graficzne, skanowanie, naświetlanie, tłoczenie, sztancowanie, foliowanie, lakierowanie, laminowanie, szycie, klejenie, oprawa twardz, oprawa miękka, dyspersja, mat, błysk, viyl, siatka vinylowa, folia one-way vision, papier blueback, montaż alpinistyczny, folia samoprzylepna, opakowania prace introligatorskie, własny park maszynowy, wykonywania pudełek i opakowań papierowych i tekturowych, nadruk na torbach, torebkach, opakowaniach i pudełkach, kserografia, zdrapki, naświetlanie CTP, DTP, druki numerowane, druki samokopiujące, druki księgowe, druki bankowe, druki kasowe, wydruki etykiet i na etykietach, wydruki taśm do metkownic, taśm reklamowych, taśmy promocyjnej z logo firmy, truki medyczne, druki bankowe, wydruki kopert, wydruki ewidencji, faktury, rachunki i dowody sprzedaży, druki z kodami kreskowymi zmiennymi, pos-y, standy, wobblery, grafika reklamowa, foldery, tampondruk, druk niskonakładowy, gazetki, dyplomy, katalogi do wystaw, od opracowania do dostawy gotowych egzemplarzy, skład i łamanie oraz projekty graficzne książek, opracowania graficzne czasopism, ulotek, plakatów, prospektów emisyjnych, akcydensów, katalogów, segregatorów, pudełek, karetek świątecznych, obróbka i retusz ilustracji czarno-białych i kolorowych, redakcja i korekta książek oraz czasopism, druk i oprawy introligatorskie, drukowanie techniką sitodrukową, cyfrową offsetową, metodą tradycyjną, wysokonakładową, skanowanie materiałów transparentnych, możliwość skanowania także z rolki bez perforacji, slajdy w ramkach lub bez, skanowanie materiałów transparentnych, skanowanie fotografii. Druk techniką cyfrową, techniką sita, sitodruk, druk wypukły, wklęsły, płaski; drukarnia wykonuje również druki techniką termochemiczną, fotochemiczną oraz elektrochemiczną, ink-jet oraz techniką termotransferową. Drukarnia zapewnia lakierowanie, laminowanie, zgrzewanie, wgrzewanie, oczkowanie, citylighty, banerów, flag, tablic, systemów wystawienniczych, rollupy, magnesów, potykaczy, bilbordów, ścianek wystawowych, systemów prezetacyjnych, flag i innych druków wielkoformatowych, kalendarzy jednoplanszowych, kalendarzy biurkowych, kalendarzy podkładek na biurko, kalendarzy trójdzielnych, kalendarzy książkowych, kalendarzy listkowych i innych kalendarzy do biura, plakatów, naklejek foliowych, standów reklamowych, standów reklamowych z nóżką, standow reklamowych wycinanych, standow promocyjnych z PCW, standów z przegródkami na ulotki itp., naklejek podłogowych, naklejek papierowych brandowanie, nalepek, markowanie, logowanie, ścianki wystawiennicze, prepress, przygotowanie do wydruku raportu, przygotowanie do wydruku prospektu emisyjnego, przewodnika turystycznego, katalogu, instrukcji obsługi, materiałów konferencyjnych, materiałów szkoleniowych, dyrektywy, spawozdania finansowego, koperty firmowej, papieru firmowego, wizytówek, kartek świątecznych, notesów zwykłych, notesów typu domek, notesów w twardej oprawie, notesów bloczków, kartek samoprzylepnych, notesów w miękiej oprawie, ulotek, segregatorów, podkładek zwykłych, podkładek trójwarstwowych, podkładek dwuwarstwowych, podkładek czterowarstwowych, pod mysz: usługi drukarskie powiązanie, usługi polgraficzne powiązane: projektowanie, przygotowanie i obróbka obrazu, reprodukcja obrazu, wykonanie proofu, montaż obrazu: impozycja i wykonanie proofu, wykonanie formy drukowej: mechaniczne, fotochemiczne, elektroniczne grawerowanie, technologia cyfrowa, drukarnie kooperujące - wykonywanie formy drukowej: elektroniczne grawerowanie, CtP, drukowanie fotochemiczne, halogenkami srebra, diazoniowe, termochemiczne, bezpośrednie termiczne, ink-jet, ciągły, kropla na żądanie, termotrasferowe z nożnikiem woskowym, termosublimacyjne, elektrostatyczne, elektrograficzne, elektrofotograficzne, magnetograficzne, z formą, wypukłe fleksograficzne, typograficzne, typooffsetowe, offsetowe, wklęsłe, rotograwiurowe, wklęsłolinijne, tamponowe, farboprzenikalne, sitodrukowe, risograficzne, postpress obróbka introligatorska, drukarska, uszlachetnianie druku. Drukarnia posiada własy dział projektowy. Zespół grafików, usługi poligraficzne, usługi graficzne oraz projektowe, graficy komputerowi, grafik - artysta plastyk, graficzna obróbka zdjęć i projektów i wiele innych typowych i nietypowych usług poligraficznych. 

Słowem gdzie diabeł nie może tam BASKREACJĘ pośle!

Zapraszamy! 


Subkategorie: 

Drukarnia wykonuje  kompleksowe usługi poligraficzne tanio i ekspresowo; drukarnia internetowa - pełna obsługa on-line i unikalny program lojalnościowy dla klientów; druki offsetowe, wydruki sitodrukowe; wydruki solventowe, wydruk na płótnie, montaże alpinisytczne, wydruki na folii samoprzylepnej, druki na papierze blueback; drukarnia wykonuje wydruki w wielkim i małym formacie, drukowanie konwencjonalne itp. Drukarnia wielkoformatowa, druki wielkoformatowe z montażem; projekt w drukarni wielkoformatowej w cenie wydruku, introligatornia na miejscu.

usługi introligatorskie - TAK
usługi projektowe - TAK
usługi konfekcjonowania - TAK
usługi składu - TAK
usługi transportu do klienta - TAK
usługi fotograficzne - TAK
usługi nadruku na gadżetach reklamowych - TAK
Bigowanie, sztancowanie, falcowanie, zszywanie, oprawa zeszytowa, tłoczenie, lakierowanie punktowe - TAK

Współpracują z nami drukarnie akcydensowe, drukarnie sublimacyjne i drukarnie niskonakładowe. W branży poligraficznej jesteśmy znani z wysokiej jakości, krótkich terminów i realizacji nawet najbardziej nietypowych zleceń.Copyrights © Bas Kreacja 2009-2019, Warszawa, All rights reserved

Znajdź nas na Google+
Przypomnij haslo [zamknij]
Login:


Email:
Na podany adres email zostanie wyłasne hasło.
wróć do logowania